Uttalelse om Koronaviruset

Ibuprofen og COVID-19 (coronavirus) 

Vi er klar over den pågående diskusjonen om bruk av steroide og ikke-steroide antiinflammatoriske produkter (NSAIDs), inkludert ibuprofen, for å lindre COVID-19 symptomer. Våre medisinske eksperter har samlet følgende perspektiv for å hjelpe deg med å navigere i informasjonen du hører i tilfelle du har spørsmål. 

__________________________  

1) Hva er den aktuelle diskusjonen rundt ibuprofen og COVID19? 

Det har nylig vært motstridende rapporter, spesielt i sosiale mediekanaler, som stiller spørsmål ved om ibuprofen er knyttet til forverring av COVID-19 (coronavirus). Verdens helseorganisasjon (WHO), U.S. Food and Drug Administration (FDA) og European Medicines Agency (EMA) har siden gitt uttalelser som bekrefter et fravær av avgjørende vitenskapelige bevis og data for å støtte denne bekymringen. 

__________________________  

2) Vil det å ta ibuprofen (Nurofen) forverre COVID-19-sykdommen?  

Basert på all tilgjengelig informasjon, er det foreløpig ingen påviste vitenskapelige bevis som knytter over-disken bruk av ibuprofen til forverring av COVID-19 (coronavirus). Ibuprofen er et veletablert legemiddel med en god sikkerhetsprofil som har blitt brukt som et effektivt smertestillende og feberreduserende legemiddel innen selvpleie i mer enn 30 år.  

Som med alle medisiner, vil vi minne forbrukere og deres omsorgspersoner om å lese nøye og følge instruksjonene som følger med på emballasjen og i pasientinformasjonenHvis du har ytterligere spørsmål eller bekymringer bør du snakke med helsepersonell. 

__________________________  

3) Hvis jeg allerede tar ibuprofen, bør jeg slutte?  

Hvis du har bekymringer eller spørsmål om passende behandling eller andre alternativer tilgjengelig for deg, bør du snakke med helsepersonell.  

Ibuprofen er et ofte brukt legemiddel innen selvpleie og på resept, vanligvis ved smertelindring og feberreduksjon. Basert på all tilgjengelig informasjon, er det foreløpig ingen påvist vitenskapelig bevis som knytter over-disken bruk av ibuprofen til forverring av COVID-19 (coronavirus) eller til en økt risiko for å få sykdommen. 

 __________________________  

4) Er det noen spesielle hensyn for barn eller eldre? 

Som med alle legemidler, er det spesifikke instruksjoner knyttet til hvem som bør og ikke bør bruke ibuprofen, og hvordan det skal tas. Vi vil minne forbrukerne og deres omsorgspersoner om å lese nøye gjennom og følge instruksjonene som følger med på emballasjen og i pasientinformasjonenHvis du har ytterligere spørsmål eller bekymringer, bør du snakke med helsepersonell. 

__________________________  

5) Hva er Nurofens innstilling til om ibuprofen skal brukes til behandling av COVID-19 symptomer?  

Basert på all tilgjengelig informasjon, er det foreløpig ingen påviste vitenskapelige bevis i noen populasjon som knytter over-disken bruk av ibuprofen til forverring av COVID-19 eller til en økt risiko for å pådra seg sykdommen. Ibuprofen er et veletablert legemiddel med en god sikkerhetsprofil som har blitt brukt som et effektivt smertestillende og feberreduserende legemiddel innen selvpleie i mer enn 30 år.  

Hvis du har bekymringer eller spørsmål om passende behandling eller andre alternativer tilgjengelig for deg, bør du snakke med helsepersonell. 

__________________________ 

6) Vil inntak av ibuprofen (Nurofen) øke risikoen for å få COVID-19? 

COVID-19 er en smittsom sykdom forårsaket av en ny stamme av coronavirus. Viruset påvirker luftveiene, og basert på tilgjengelige data antas det å være mest sannsynlig spredt av dråper fra nysing og hoste.  

Det er foreløpig ingen påviste vitenskapelige bevis som viser en kobling mellom ibuprofen eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske medisiner (NSAIDs) og økt risiko for å få COVID-19. 

 __________________________ 

7) Hva er ibuprofen?  

Ibuprofen er den aktive ingrediensen som tilhører en klasse som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske medisiner (NSAIDs). Denne legemiddelklassen brukes vanligvis for å lindre smerter og/eller redusere feber. Ibuprofen er et veletablert og effektivt legemiddel som har blitt brukt i mer enn 30 år av milliarder av forbrukere i over 90 land.  

Hvis du har bekymringer eller spørsmål om passende behandling eller andre alternativer tilgjengelig for deg, bør du snakke med helsepersonell.  

 

Datert: 25. mars 2020