Breadcrumbs

RELASJONEN MELLOM FORELDER OG BARN

 • Her har vi samlet noen tanker om det å være foreldre:
 • "Oppfør deg slik som du ønsker at barnet ditt skal oppføre seg mot deg." Barnet ditt kommer ikke til å vise deg mer hensyn, høflighet eller samarbeidsvilje enn det du selv viser ham eller henne. God oppførsel skal belønnes og dårlig oppførsel skal ikke belønnes - det låter selvfølgelig, men er lettere sagt enn gjort. Hvis du for eksempel kjøper godteri til et barn for at han eller hun skal slutte med å mase i butikken, så kommer det til å fungere, men sender samtidig et budskap om at hvis du maser igjen, kommer jeg til å kjøpe godteri til deg. Et mye bedre alternativ er å kjøpe godteri den dagen barnet ikke maser.
 • Vær positiv, og forsøk, så langt mulig, å forklare hvorfor du har bedt barnet ditt gjøre noe. Hvis du sier "du kan ikke la sykkelen din stå der", tenker barnet "joda, bare se her". Men om du i stedet sier "still sykkelen din mot veggen slik at ingen snubler over den", så er det en my større sjanse for at barnet faktisk hører på deg.
 • Hvis du gjør en feil eller tar feil, innrøm det. En brukbar frase er "alle kan gjøre en feil". Ikke forsøk å sno deg ut av alle situasjoner. Om du anklager et barn for å ha knust et glass, og deretter får vite at han eller hun ikke gjorde det, så innrøm det og be om unnskyldning.
 • Forsøk å ikke la ditt eget humør påvirke din reaksjon hvis et barn oppfører seg dårlig. Å tape fatningen eller å bruse opp forverrer bare situasjonen. Forsøk heller å telle til ti eller gå ut av værelset en kort stund.
 • Gi barna valg som passer til deres alder og modenhetsgrad. La dem være delaktige i visse beslutninger. Det styrker deres selvtillit og forbereder dem til voksenlivet. Spør for eksempel om de vil gå en tur eller ta en sykkeltur, eller hvilken film de gjerne vil se.
 • Oppmuntre uavhengighet. La barnet selv gå til skolen hvis du mener han eller hun klarer det, og du anser det for å tilstrekkelig trygt. Oppmuntre til og med barnet til å hjelpe til hjemme med enkle oppgaver som å re seng.
 • Vær ikke redd for å forandre innstilling hvis det viser seg at den metoden du har valgt for å håndtere en situasjon ikke fungerer.
 • Gi både deg selv og barnet tid hvis dere ikke er enige. Løs problemet når dere begge er rolige.
 • Skill mellom opptreden og person, sørg for at barnet føler at han eller hun er elsket og akseptert, og at det bare er oppførselen som er uakseptabel.
 • Husk at vi alle alltid har noe å lære, både barn og foreldre.

Å SETTE GRENSER

Se til at barnet ditt vet hva slags oppførsel som er akseptabel og hva som ikke er det. Sørg for at barnet ditt vet hvilke konsekvenser det får om han eller hun ikke følger reglene. Det kan innebære at TV-titting eller dataspill begrenses i en viss periode, eller at barnet ikke får noe lørdagsgodteri. Alle foreldre har sine egne metoder. Det viktige er at man er konsekvent og tydelig.

Å SETTE GRENSER INNEBÆRER Å LÆRE BARN Å OPPFØRE SEG.

Foreldre vil at barna deres skal vokse opp og oppføre seg bra overfor sine omgivelser fordi barna selv vil det, ikke fordi de er redde for konsekvensene. Unngå å tvinge et barn til å bete seg som du vil at han eller hun skal gjennom å straffe eller true. Angst hjelper ikke et barn til å forstå hvordan han eller hun skal oppføre seg.

HVORDAN LÆRER BARN Å OPPFØRE SEG:

Barn lærer å oppføre seg gjennom at du, som forelder, styrker barnet ditt med oppmerksomhet og oppmuntring.