Breadcrumbs

KAN JEG GI MITT BARN NUROFEN?

Her er vanlige spørsmål fra foreldre om Nurofen. Om du ikke finner svar på det du lurer på, vennligst kontakt oss eller rådfør deg med en lege eller personalet på ditt apotek.

Hvis barnet ditt har fått en allergisk reaksjon eller nese som renner etter tidligere å ha bruk legemiddel i gruppen NSAID (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler), som ibuprofein eller aspirin, bør du rådføre deg med en lege før du bruker Nurofen.

 

BARNET MITT ER ALLERGISK MOT ASPIRIN. KAN JEG DA GI DET NUROFEN?

Nei, gi ikke barnet Nurofen om barnet tidligere har fått en allergisk reaksjon etter å ha tatt aspirin.

KAN JEG GI BARNET MITT NUROFEN HVIS DET HAR MAGESÅR?

Du bør ikke gi barnet ditt Nurofen hvis det har hatt magesår eller blødninger i mage-tarm-.kanalen i forbindelse med tidligere benyttelse av legemiddel med aspirin eller ibuprofen, eller har tilbakevendende (to eller flere bekreftede tilfeller av) sår eller blødninger i mage-tarm-kanalen.

NÅR KAN JEG GI BARNET MITT NUROFEN UTEN Å RÅDFØRE MEG MED LEGE?

Ved for eksempel hodepine, forkjølelse, smerte i forbindelse med influensa, tannverk eller feber. Du må alltid lese pakningsvedlegget til medisinen for å avgjøre om den passer til akkurat ditt barn.

KAN JEG GI BARNET MITT NUROFEN DERSOM DET SAMTIDIG TAR RESEPTBELAGT MEDISIN?

Som med alle andre reseptfrie medisiner bør du først rådføre deg med lege eller apotek om barnet ditt samtidig behandles med andre legemidler.

NÅR KAN JEG GI NUROFEN?

Når du merker at barnet ditt er påvirket av smerter eller feber, f..eks. at det har vondt for å sove.

SKAL NUROFEN GIS SAMMEN MED MAT?

Nei, Nurofen kan tas uten at det samtidig inntas mat.

NUROFEN I KORTHET:

  • Før du gir barnet ditt Nurofen bør du lese pakningsvedlegget grundig for å forsikre deg om at medisinen passer for barnet ditt.
  • Overskrid aldri anbefalt dose.
  • Gi aldri mer enn én medisin av gangen med samme type aktive ingredienser, for eksempel aspirin og ibuprofen. Les på medisinens etikett for å vite hva den aktive ingrediensen er.
  • Rådfør deg med din lege eller apotekspersonal hvis du er usikker på om du kan gi barnet ditt Nurofen.