Breadcrumbs

PÅ TIDE Å GÅ TIL LEGE: GJØR DET BESTE UT AV LEGEBESØKET

Når ditt barn er sykt og dere må dra til legevakt eller sykehus, er det bra om alt går så fort og smidig som mulig. Her er noen saker å tenke på.

  • Vær forberedt - legen kommer til å spørre hva som er i veien, hvilke symptomer barnet har, om noen andre i familien er syke, hva barnet er vaksinert mot samt hvilke sykdommer barnet tidligere har hatt.
  • Ta barnets temperatur før dere drar til legen og skriv den opp.
  • Ta med en liste over hva du har gjort for å dempe barnets feber.
  • Ta med barnets helsekort (det kortet du har fått på helsestasjonen for barn).
  • Ta med leketøy eller en bok i tilfellet dere må vente.
  • Hvis barnet ditt er eldre, spør om han eller hun selv vil svare på legens spørsmål.
  • Be alltid legen forklare hvis det er noe du ikke forstår.