Breadcrumbs

HVIS ULYKKEN ER UTE

  • Forsøk å bevare roen.
  • Undersøk med det samme om barnet har noen skader, uten å flytte på det.
  • Hvis det er akutt - hvis barnet ditt blør, er bevisstløst (eller har mistet bevisstheten en kort stund), har store skader, har skader i buken eller kan ha pustet inn røyk - ring etter ambulanse, telefonnummer 112.
  • Hvis du er usikker, oppsøk lege. Nøl aldri med å ta barnet til sykehus hvis det dreier seg om et ulykkestilfelle.

For mer informasjon, kontakt din helsesentral eller sykepleieopplysning.