Breadcrumbs

HJELPESENTER

Hva gjør man om et barn får i seg en stor mengde Nurofen? Om barn har fått i seg legemidler ved en feiltagelse, kontakte lege, sykehus eller giftinformasjonsenteret 22 59 13 00 for å få vurdert risikoen samt rådgivning.

Hva gjør man om barnet kommer ut for en ulykke?

Forsøk å forholde deg rolig. Hvis du er usikker på om barnet trenger pleie av en lege eller ikke, kontakt sykepleieopplysningen . For øvrig følg rådene her.

Besøk hos lege med barn:

Når det dreier seg om ditt barns helse ønsker man så fort som mulig vite hva som er i veien og hva man kan gjøre. For at besøket hos legen skal gå så fort og smidig som mulig, bør du sørge for å være forberedt på besvare spørsmål om ditt barns symptomer. Om barnet ditt har feber, bør du vite hvor lenge feberen har vart og hvor høy feberen er og har vært.

Når kan man henvende seg til apoteket?

Apotekere kan gi råd om effektiv behandling av barns feber og om smertelindring. Er du usikker på hva ditt barn lider av, skal du alltid kontakte helse- og sykepleiesystemet.

Hvordan kan man unngå ulykker med barn?

Barnas helse og sikkerhet er alltid din første prioritet, men det kan være vanskelig å beskytte sine barn hele tiden. Her finner du tips og råd om hvordan du kan unngå ulykker i hjemmet.